Polska Szkoła Refleksoterapii


NAJBLIŻSZE SZKOLENIE

rozpocznie się:

29. kwietnia do 05. maja w 2023 roku.

Sprawdź Szczegóły

 

BĘDĄ TO PODSTAWOWE KURSY KLAWITERAPII

Do 2020 roku Szkolenie Podstawowe KLAWITERAPII
składało się z czterech modułów jako oddzielnych spotkań:
Aurikuroterapii,
Kranioterapii,
Akupunktury Korporalnej i Klawiterapii
– co w „epoce Covid” prawie sparaliżowało szkolenia.

Obecnie powyższe cztery elementy zrealizowane zostaną podczas
jednego - siedmiodniowego spotkania.

 

Cena kursu wynosi:
6950.oo zł. (sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt zł.).
Ale… dla członków TOWARZYSTWA KLAWITERAPII
koszt kursu będzie niższy i wyniesie 5950.oo zł. (pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt zł.)

Aby stać się członkiem Towarzystwa Klawiterapii,
Należy:
- dokonać opłaty wstępnej (czytaj niżej),
- wejść na stronę internetową www.towarzystwoklawiterapii.pl,
- kliknąć w granatową zakładkę Zapisz się do Towarzystwa
Klawiterapii
- następnie wypełnić i wysłać Deklarację Członka Wspierającego.

ZGŁOSZENIEM NA KURS,
Jest dokonanie Opłaty Wstępnej
w wysokości 950.oo zł. (dziewięćset pięćdziesiąt zł.) na konto:
61 1090 1564 0000 0000 5605 6440 z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru telefonu i adresu e-mail uczestnika kursu.
W przypadku braku tych danych, pieniądze zostaną odesłane osobie
wpłacającej.

 

OPŁATA WSTĘPNA jest ceną materiałów do kursu i suma ta w przypadku nie wzięcia udziału w kursie, nie podlega zwrotowi.

Osoby które po dokonaniu opłaty wstępnej, zostaną
członkami wspierającymi (po ukończeniu kursu każdy zostaje
członkiem zwyczajnym) Towarzystwa Klawiterapii i będą
brały systematyczny udział w cotygodniowych spotkaniach
internetowych; we wtorki o godzinie 21.oo
- będą miały do dopłacenia w dniu rozpoczęcia kursu sumę
pomniejszoną o wartość opłaty wstępnej – czyli:
5950 – 950 = 5000 zł.
5000.oo zł. – to opłata za kurs dla członków Towarzystwa
Klawiterapii, wnoszona pierwszego dnia - przed
rozpoczęciem szkolenia.

PONIEWAŻ LICZBA MIEJSC NA KURSIE JEST OGRANICZONA,
to o kolejności przyjęć, zadecyduje kolejność dokonania OPŁATY WSTĘPNEJ.
Można odstąpić od udziału w deklarowanym kursie, bez konsekwencji
finansowych - po zawiadomieniu organizatorów do tygodnia przed
rozpoczęciem kursu (drogą meilową i telefoniczną), zachowując możliwość odbycia szkolenia w którymś z następnych terminów - bez konieczności wnoszenia nowej opłaty wstępnej.

Kurs rozpoczyna się pierwszego dnia o godzinie 09 rano, a kończy ostatniego dnia o 21.oo wręczeniem zaświadczeń dokumentujących odbycie kursu.
Szkolenie obejmuje wykłady i zajęcia praktyczne, w ramach których leczymy przez 7 dni ciężko chorych pacjentów.

Dzień szkoleniowy trwa: od godziny 09.oo do 21.oo
z przerwą obiadową od 12.3o do 15.3o.

Wykłady mają miejsce do godziny 18.oo - od której rozpoczyna się terapia
pacjentów, pod kierunkiem prowadzącego kurs; doktora Kołodziejczyka.

KROK PO KROKU…

Aby wziąć udział w kursie należy:
1) Dokonać OPŁATY WSTĘPNEJ wpłacając 950 zł.
na konto: 61 1090 1564 0000 0000 5605 6440
podając/dołączając informacje:
- imię i nazwisko oraz numer telefonu i adres e-mail uczestnika
kursu,
- czy potrzebna faktura czy kwit z kasy fiskalnej,
- oraz KTÓREGO KURSU dotyczy wpłata.

Bez tych informacji (brak personaliów, numeru telefonu, e-maila
etc.) – pieniądze zostaną zwrócone nadacy.
2) Skontaktować się telefonicznie z doktorem Kołodziejczykiem
+48 605 36 13 13 w celu poinformowania o dokonaniu wpłaty.
3) Aby opłatą za kurs było 5950.oo zł., a nie 6950.oo zł.
zapisujemy się do Towarzystwa Klawiterapii…
Robimy to poprzez stronę internetową
www.towarzystwoklawiterapii.pl
klikając w zakładkę: Zapisz się do Towarzystwa Klawiterapii
a następnie wypełniając: Deklarację Członka Wspierającego
i wysłyając ze strony internetowej Towarzystwa Klawiterapii.
4) Skontaktować się telefonicznie z Jackiem Kościółkiem – Zarządcą
strony internetowej i Przedstawicielem Towarzystwa Klawiterapii,
w celu poinformowania o wysłaniu Deklaracji Członka Wspierającego
i uzyskaniu linku do internetowych spotkań (wtorki o godzinie 21.oo).
Udział w spotkaniach, da możliwość bezpośredniego wyjaśnienia przez doktora Kołodziejczyka wszystkich wątpliwości dotyczących kursu oraz
klawiterapii i jej zastosowań w zarządzaniu zdrowiem.

zdrowia życząc - zapraszam

Janusz Kołodziejczyk

Program szkolenia, jest oryginalną, autorską koncepcją JANUSZA KOŁODZIEJCZYKA. Jest on lekarzem rodzinnym, ginekologiem i położni-kiem. Zajmuje się profesjonalnie akupunkturą od 1982 r. Był współpracownikiem prof. Zbigniewa GARNUSZEWSKIEGO – twórcy AKUPUNKTURY      w Polsce i dr Ferdynanda Barbasiewicza – twórcy KLAWITERAPII.

KLAWITERAPIA, jest zmodyfikowaną - totalną akupunkturą. Totalną, bo składają się na nią wszystkie rodzaje akupunktur i technik pokrewnych, a stymulacji podlegają nie tylko wybrane – znane i opisane miejsca na ciele (punkty akupunktury), lecz cała powierzchnia ciała.

Dr Kołodziejczyk od lat wspiera doktora Barbasiewicza w popularyzacji i rozwoju KLAWITERAPII, a świadectwem tego, jest pierwszy rozdział (jego autorstwa) w podręczniku KLAWITERAPII doktora Barbasiewicza.

Kliknij w przycisk "Zapisz Się Na Newsletter"   by otrzymywać informacje na temat najbliższych kursów i edukacyjne materiały

Zapisz Się Na Newsletter

REFLEKSOTERAPIA


Gdy w XVII w. akupunktura trafiła do świata białych ludzi za pośrednictwem polskiego jezuity – Michała Boyma, to będąc częścią chińskiej kultury, okazała się dla europejczyków dziwna i obca. W Chinach nazywano ją „medycyną ognia i metalu” (Czen ciu). Ale aby nieco ją udomowić, (koncentrując się na metalu – igle), nadano jej europejską nazwę (acus/igła, punctio/kłucie)  ACUPUNCTUR.

Ale pod europejską nazwą, w dalszym ciągu była chińska treść. Mechanizm działania akupunktury w XVII wiecznej Europie był nieznany, tak jak zdumiewająco różna – a więc obca i nieznana była dla białych ludzi cała kultura Państwa Środka. Nie mniej efekty lecznicze chińskiego wkłuwania w ludzi metalowych igieł, były na tyle fascynujące, że zaczęto w Europie poważnie dociekać ich przyczyny. Rozpoczynająca się w tym czasie Epoka Oświecenia – czas badań naukowych; otaczającej rzeczywistości i ludzkich ciał, skonfrontowała tradycyjne - starożytne chińskie podstawy akupunktury, z powstającą europejską wiedzą medyczną. W XIX wieku powstały; neurologia i fizjologia, których język miał się nijak do chińskich przekazów objaśniających mechanizmy akupunktury. Ówczesne badania japońskich, niemieckich i rosyjskich neurofizjologów – stworzyły nową możliwość opisu efektów drażnienia skóry - inną, od starożytnej chińskiej. Podstawą tych badań była obserwacja efektów odruchu nerwowego (łac. reflex). Tak powstała w XX wieku REFLEKSOTERPIA, i tak też współcześnie lekarze postrzegają AKUPUNKTURĘ.

Czemu nie nazywać jednak akupunktury - akupunkturą?

Otóż obecnie pod nazwą akupunktury, rozumie się metodę, której zasady tłumaczone są w dalszym ciągu pojęciami rodem ze starożytnych Chin, zupełnie obcymi współczesnej medycynie – utrudniającymi prowadzenie badań naukowych.

Chcąc więc ułatwić zrozumienie mechanizmów działania akupunktury współczesnym lekarzom (a również pacjentom), w wielu krajach na świecie jak i w Polsce, mechanizmy działania akupunktury opisuje się językiem neurofizjologii – nauki o funkcjonowaniu układu nerwowego. Wydaje się to koniecznym dla zrozumiałego objaśnienia jej mechanizmów, a przez to trwałego osadzenia akupunktury w zachodniej medycynie.

A więc AKUPUNKTURA, to po prostu REFLEKSOTERAPIA – ta sama metoda, tylko inaczej nazwana i innym językiem wyjaśniana. To współczesny opis akupunktury, inny od opisu starochińskiego. Lekarze uprawiający w XX wieku w Polsce akupunkturę, zrzeszeni byli najpierw w Sekcji Refleksoterapii POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO. Dopiero gdy sekcja liczyła ponad tysiąc lekarzy, została przekształcona w Polskie Towarzystwo Akupunktury. Obecnie refleks (odruch nerwowy), jest podstawowym zjawiskiem, jakim wyjaśnia się efekty drażnienia skóry; wkłuwaniami igieł (akupunktura), jej uciskaniem (presura), uciskaniem palcem (digitopresura), uciskaniem gwoździem (klawiterapia) itd…

Tak więc AKUPUNKTURA, to to samo co Refleksoterapia (czyli po polsku TERAPIA ODRUCHOWA) – jednak tłumaczona innymi pojęciami.

Pod tymi trzema terminami kryje się jedna metoda, której uczę w Polskiej Szkole Refleksoterapii. W jaki sposób rozumiem REFLEKSOTERAPIĘ i możliwości jej zastosowań – opisałem w książce „Podstawy REFLEKSOTERAPII”, która jest jedną z lektur dla uczestników kursu KLAWITERAPII.

KURS KLAWITERAPII

w Polskiej Szkole Refleksoterapii

to jedno sześciodniowe spotkanie


1. AKUPUNKTURA USZNA (aurikuloterapia)

Więcej Informacji

2. AKUPUNKTURA CZASZKOWA (kranioterapia)

Więcej Informacji

3. AKUPUNKTURA KORPORALNA

Więcej Informacji

4. KLAWITERAPIA

Więcej Informacji

OPINIE ABSOLWENTÓW 

Polskiej Szkoły Refleksoterapii 


Więcej O Szkoleniu