kto to taki...

JOHN BARLEY

Janusz KOŁODZIEJCZYK jest lekarzem
który uważa się za przyrodnika zajmującego się zawodowo jednym gatunkiem –
człowiekiem – ale zawsze w kontekście szeroko rozumianego środowiska. Stąd,
jego medycyna ma charakter holistyczny - całościowy, a podstawą warsztatu
jest psychosomatyka - przekonanie o nierozerwalności ducha i ciała.
Jest specjalistą medycyny rodzinnej, ginekologiem i położnikiem – co nie
przeszkadza mu z powodzeniem i satysfakcją stosować; REFLEKSOTERAPIĘ -
tzn.: Klasyczną Akupunkturę Chińską, Aurikulopunkturę, Kraniopunkturę,
Klawiterapię, Ryodoraku.
Ale też; Terapię Manualną, Hipnoterapię, Psychoterapię Ericksonowską i
Analizę Transakcyjną, Apiterapię, Dietetykę, Głodówki Lecznicze i inne metody
kontrolujące i stymulujące procesy samoleczenia organizmu.
Ukończył w Łodzi w 1976 r. Wojskową Akademię Medyczną.
Był uczniem i współpracownikiem ś.p. prof. Zbigniewa Garnuszewskiego -
organizatora akupunktury w powojennej Polsce, oraz dr Ferdynanda
Barbasiewicza – twórcy klawiterapii.
Jest jednym ze współorganizatorów polskiego nurtu medycyny
komplementarnej (integracyjnej), łączącego wiedzę „akademicką” z „medycyną
naturalną” i wszelaką „inną” wiedzą medyczną skutecznie służącą ludziom. Jest
członkiem kilku polskich towarzystw naukowych – w tym członkiem zarządu
pierwszej i drugiej Sekcji Refleksoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Akupunktury (PTA), przez kilka
kadencji członkiem jego zarządu oraz wydawcą i redaktorem naczelnym
biuletynu PTA „Akupunktura Polska”.
Był również redaktorem naczelnym czasopisma „Medycyna Naturalna”, jak i
wydawcą polskich podręczników akupunktury i homeopatii. Sam jest autorem
podręcznika AURIKULOTERAPII, KRANIOTERAPII, ZARYSU REFLEKSOTERAPII,
HISTORII AKUPUNKTURY, pierwszego rozdziału w „Podręczniku Klawiterapii”
doktora Ferdynanda Barbasiewicza, oraz „NATURALNIE o MEDYCYNIE” – zbioru
felietonów medycznych drukowanych w miesięczniku „Nieznany Świat”, a także
broszur; „SKOLIOZY – inny punkt widzenia”, „KLAWITERAPIA”, „Terapie

Wsparcia; Bruno Groening – realna nadzieja”. Publikuje w czasopismach
medycznych i popularnych.
Był autorem pionierskich badań termograficznych nad AKUPUNKTURĄ (1984 r.)
obiektywizujących jej działanie i dających materiał do opisania „Reakcji
Naczynioruchowej” tłumaczącej likwidowanie stanu zapalnego przy pomocy
AURIKULOTERAPII.
Zdobywał doświadczenie m.in. w Centrum Akupunktury w Warszawie -
pracując tam pod kierunkiem prof. Zbigniewa Garnuszewskiego i w Centrum
Medycyny Naturalnej w Koszalinie które utworzył w 1985 r. i prowadził do 1992
r. Obecnie mieszka w Lubsku koło Zielonej Góry, gdzie prowadzi Centrum
Medyczne „OMNIBUS” w którym uczy KLAWITERAPII, którą rozwija razem z jej
twórcą – dr Ferdynandem Barbasiewiczem.
Twierdzi; że z potrzeby rywalizacji uprawiał z zapałem i dużą ilością kontuzji
lekką atletykę, dla poznania siebie karate-do, a z potrzeby bliskiego obcowania
z cudami natury uprawia kaktusy i swobodne nurkowanie.

SWEGO CZASU, PISAŁ O SOBIE TAK:
„Przez kilka lat po zakończeniu studiów (jak prawie wszyscy lekarze), leczyłem
swoich pacjentów zza biurka wypisując im lekarstwa, po czym oczekiwałem na
efekt działania zaleconych leków. Po zbadaniu chorego, postawieniu diagnozy,
wybraniu środka leczniczego i wypisaniu recepty - wygłaszałem standardową
maksymę: „następny proszę” - ogłaszając sobie i Światu, że zakończyłem bardzo
hermetyczną dla „profanów” z drugiej strony mojego biurka procedurę i nie
pozostaje mnie oraz pacjentowi nic innego, jak czekać na jej niewiadomy efekt.
Ja i pacjenci oczywiście zakładaliśmy, że będzie to sukces terapeutyczny. Oni w
swej ufnej niewiedzy nie brali niestety pod uwagę wystąpienia działań
ubocznych zapisanych im przeze mnie leków, ja znałem je i musiałem mimo to
godzić się z tym. Tak pracowali przecież moi nauczyciele, starsi koledzy i potem
młodsi ode mnie, którzy do dziś opuszczają mury uczelni medycznych z takim
nastawieniem. Taka jest obowiązująca do dziś doktryna medyczna w której i ja
niestety częściowo tkwię będąc Lekarzem Rodzinnym. Niestety, bo nie
zadowalała mnie (i nie zadowala) sytuacja gdy pacjent jak przychodził do mnie

cierpiący, to taki sam wychodził - licząc że moja recepta mu pomoże. Był taki
czas, że półki aptek były prawie podobnie puste jak i innych sklepów, a
choremu do leczenia pozostawała tylko recepta. A ja chciałem to zmienić! I los
uczynił mnie szczęściarzem, pozwalając spotkać profesora Garnuszewskiego, a
potem doktora Barbasiewicza. Pierwszy nauczył mnie akupunktury, drugi
klawiterapii. Przestałem być narzędziem przemysłu farmakologicznego, a
stałem się lekarzem faktycznie leczącym w swoim gabinecie.
Dzięki moim działaniom opartym o nowo zdobytą wiedzę i umiejętności,
pacjent który przyszedł do mnie z bólem głowy lub brzucha, zapaleniem
stawów lub dusznością, oczopląsem, niemiarowością serca, zaburzeniami
słuchu czy węchu albo innym cierpieniem - coraz częściej otrzymywał pomoc
już w gabinecie, dzięki możliwości użycia sił Natury - sił SAMOZDROWIENIA.
Dzięki temu medycyna stała się dla mnie bardziej satysfakcjonującą profesją, bo
pacjenci są bardziej zadowoleni, gdyż częściej doznają wyzdrowień, a
negatywne skutki uboczne takiego leczenia - nie występują.
TA SATYSFAKCJA JEST PODSTAWĄ MOJEJ PRACY.
Nie dały mi jej w wystarczającej ilości umiejętności terapeutyczne jakie
posiadłem w uczelni, ale też właśnie ta wiedza ogólnomedyczna, pozwoliła mi
dokonać porównania i docenić walory akupunktury i całej refleksoterapii i daje
mi siły aby walczyć o nie.
Szczególna to satysfakcja, gdy pod wpływem działania własnych rąk, wiedzy i
umiejętności - dolegliwości pacjenta zmniejszają się już w gabinecie, „na moich
oczach” – jakże często szeroko otwartych ze zdumienia i zachwytu.
Jest to prawdziwe misterium medyczne. Ocieram się w ten sposób o tajemnicę
stworzenia, ucząc się człowieka za każdym razem – czasem ze zdziwieniem na
nowo.
I TO DOPIERO NAZYWA SIĘ MEDYCYNĄ!”

Centrum Medyczne OMNIBUS Janusz Kołodziejczyk
68-300 Lubsko ul. Króla Bolesława Chrobrego 3 (+48 605 36 13 13)

Janusz Kołodziejczyk MD. GP, G&O.

 

(prawie szczery audyt dokonań różnych wielu…

o Kwalifikacje.
o Przebieg pracy zawodowej.
o Udział w pracach lekarskich towarzystw naukowych.
o Działalność naukowa.
o Najważniejsze osiągnięcia zawodowe.
o Działalność społeczna.
o Działalność dydaktyczna i publicystyczna.
o Wykaz niektórych publikacji i wystąpień.
o Książki
o Autobiografia

KWALIFIKACJE

1970 - 1976 r. Studia w Wydziale Lekarskim
WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ w Łodzi.

SPECJALIZACJE

1982 r. Egzamin specjalizacyjny z zakresu
Położnictwa i Ginekologii. (prof. Z. Maciejewski)
1999 r. Egzamin specjalizacyjny z zakresu
Medycyny Rodzinnej (prof. B. Latkowski)

INNE UMIEJĘTNOŚCI MEDYCZNE

1982 - 1984 r. Teoretyczne i praktyczne szkolenie z zakresu
Akupunktury w CMKP i w Centrum Akupunktury w Warszawie
(prof. Z. Garnuszewski)
1991 r. Udział w kursie wykładów z zakresu
Homeopatii. (dr P. Fischer)

1993 r. Teoretyczne i praktyczne szkolenie z zakresu
Hipnozy Ericksonowskiej. (mgr K. Klajs)
1992 – 1994 r. Indywidualne szkolenie w zakresie
Klawiterapii (dr F. Barbasiewicz)

1996 - 1997 r. Kurs i egzamin z zakresu
Medycyny Manualnej. (dr A Rakowski, prof. Janiszewski)

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

1976 - 1977 r.
Staż podyplomowy w Szpitalu Wojskowym w Wałczu.
1977 - 1984 r.
Praca w Izbach Chorych jednostek wojskowych w charakterze lekarza
ogólnego oraz kierownika Zintegrowanej Garnizonowej Izby Chorych
z oddziałem szpitalnym w Koszalinie.
1977 - 1985 r.
Praca w Oddziale Ginekologii i Położnictwa Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Koszalinie (wolontariat, specjalizacja, egzamin).
1977 - 1983 r.
Praca w Zespołach Wyjazdowych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Koszalinie.
1984 r.
Praca w Centrum Akupunktury w Warszawie w charakterze asystenta
prof. Z. Garnuszewskiego.
1985 - 1991 r.
Praca w charakterze kierownika - lekarza ogólnego w Koszalińskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji.

1985 - 1992 r.
Praca w Psychosomatycznym Centrum Medycyny Naturalnej w
Koszalinie w charakterze kierownika - lekarza ogólnego i ginekologa
w gabinecie akupunktury.
1992 - 1993 r.
Praca w Przychodni Lekarskiej Ministerstwa Ochrony Środowiska w
Warszawie w charakterze kierownika przychodni i lekarza ogólnego.
Zastępowanie ministra, podczas prac rządowego, międzyresortowego
zespołu tworzącego specjalizację Lekarza Rodzinnego.
1993 - 1994 r.
Praca w Biurze Prewencji i Rehabilitacji Centrali Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie, na stanowisku Głównego
Specjalisty.
1994 - 1995 r.
Praca w Przychodni Lekarskiej Stołecznej Komendy Policji, w
Gabinecie Akupunktury, w charakterze lekarza ogólnego.
1995 r.
Praca w Punkcie Lekarskim w Trębkach gm. Szczawin Kościelny
woj. Płockie, w charakterze lekarza ogólnego i kierownika ośrodka.
1996 – 1998 r.
Praca w Przychodni Lekarskiej PKP w Krośniewicach, w charakterze
lekarza ogólnego i ginekologa.
1999 - 2000 r.
Praca w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w
Lubsku, w charakterze lekarza ogólnego w Przychodni POZ.
2000 - do chwili obecnej.
Praca we własnej Praktyce Lekarza Rodzinnego w Lubsku.
1985 - do chwili obecnej.

Praca w Prywatnym Gabinecie Lekarskim, w charakterze lekarza i
mentora.

UDZIAŁ W PRACACH

LEKARSKICH TOWARZYSTW NAUKOWYCH

POLSKIE TOWARZYSTWO GINEKOLOGICZNE
Członek Oddziału Koszalińskiego, członek założyciel Sekcji Chirurgii Ginekologicznej (1982).
SEKCJA REFLEKSOTERAPII
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
Członek Zarządu Głównego II kadencji.
SEKCJA MEDYCYNY PSYCHOSOMATYCZNEJ
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
Członek.
SEKCJA CHOREGO SOMATYCZNIE
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Członek.
POLSKIE TOWARZYSTWO AKUPUNKTURY
Członek założyciel, członek Zarządu Głównego I i II kadencji,
redaktor naczelny czasopisma Akupunktura Polska, Przewodniczący Oddziału
Wojewódzkiego PTA w Koszalinie.
NAUKOWE TOWARZYSTWO MEDYCYNY NATURALNEJ
Członek założyciel, prezes Zarządu Głównego I kadencji,
redaktor naczelny czasopisma Medycyna Naturalna.
POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY MANUALNEJ
Członek.
POLSKIE TOWARZYSTWO ZASTOSOWANIA TERMOWIZJI W MEDYCYNIE

Członek założyciel (autor jednych z pierwszych medycznych polskich prac termograficznych).
POLSKIE TOWARZYSTWO SCHWEITZEROWSKIE
Członek
KOLEGIUM LEKARZY RODZINNYCH W POLSCE
Członek.
Międzynarodowa MEDYCZNA GRUPA NAUKOWA
Koła Przyjaciół Bruno Gröninga
Członek
POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY RODZINNEJ
Członek.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 Kierownik i inicjator interdyscyplinarnego zespołu naukowego
(1983/4) Instytutu Fizyki Chemicznej WOJSKOWEJ
AKADEMII TECHNICZNEJ i Stołecznego Centrum
Akupunktury, nad termograficznymi badaniami
naczynioruchowości w akupunkturze.
 Członek interdyscyplinarnego zespołu naukowego (1984)
Instytutu im. Nenckiego PAN i Stołecznego Centrum
Akupunktury nad zastosowaniem emisji fotonowej i
przewodności elektrycznej w akupunkturze.
 Sekretarz naukowy i członek Komitetu Organizacyjnego II
Kongresu Akupunktury Polskiej (1984).
 Współtwórca i realizator projektu Stołecznego Centrum
Akupunktury w Warszawie przy ul. Winnickiej 10 (1984).
 Pomysłodawca, twórca i kierownik Psychosomatycznego
Centrum Medycyny Naturalnej w Koszalinie (1985 – 1992) z
oficyną wydawniczą, biurem organizacji konferencji i szkoleń.

 Inicjator i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego sesji
medycznych „Integracja”, moderator obrad (1986, 1988, 2000,
2002).
 Członek Komitetu Organizacyjnego I Krajowego Sympozjum
Irydologicznego, moderator obrad (1988).

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE

 Odkrycie i opisanie reakcji naczynioruchowej wywołanej
akupunkturą.

 Opracowanie algorytmu leczenia klawiterapią skolioz u
dzieci.

 Opracowanie algorytmu leczenia aurikuloterapią:
kręczu karku,
duszności spastycznej oskrzeli,
u niemowląt ostrego ropnego zapalenia ucha środkowego,
u dorosłych przewlekłego ropnego zapalenia uszu o
kilkuletnim wywiadzie w przebiegu perlaka.

 Opracowanie algorytmu leczenia akupunkturą korporalną:
odmiedniczkowego zapalenia nerek i infekcji dróg
moczowych u ciężarnych,
obojętnego wola tarczycy,
pooperacyjnego zatrzymania wydalania moczu,

oczopląsu,
leczenia rwy kulszowej (w oparciu o kranioterapię).

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA.

Krajowy Związek Prywatnych Przedsiębiorców (kontynuator
Solidarności Rzemiosła PRL) Przewodniczący Krajowej Komisji
Medycznej (1989 – 1992).
Samorząd terytorialny
Radny kadencji 1989/1993 w Radzie Miejskiej w Koszalinie:
Przewodniczący Klubu Radnych Niezależnych,
Przewodniczący Komisji Zdrowia.
Izby Lekarskie
- OIL w Warszawie (1994 -1996):
Przewodniczący (p.o.) Komisji Praktyk Prywatnych, Zastępca
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
- OIL Zielona Góra (2004 – do chwili obecnej):
Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Członek Komisji
Rewizyjnej, Członek Kolegium Redakcyjnego Biuletynu OIL
„DOKTOR”.
Porozumienie Zielonogórskie

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (2004 – 2015).

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I PUBLICYSTYCZNA

 W latach 1995 – 1992 byłem stałym współpracownikiem
Rozgłośni Radia Koszalin, gdzie miałem stały dwugodzinny,
comiesięczny program publicystyczny o tematyce medycznej,
oraz stałą rubrykę w lokalnym dzienniku.
 Bywałem gościem krajowych programów telewizyjnych.
 W latach 1977 – 1979, byłem w Wyższej Oficerskiej Szkole
Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i w Szkole Oficerów Rezerwy
w Koszalinie, m.in. wykładowcą i organizatorem Szkolenia
Sanitarnego.
 W latach 1991/2 byłem w Liceum Sztuk Pięknych w Koszalinie
nauczycielem przedmiotu nazwanego przeze mnie ETYKĄ, w
ramach którego opowiadałem o narodzinach, cierpieniu i
umieraniu – ucząc też planowania rodziny.

 W roku 2000 byłem wykładowcą w Wyższej Szkole
Humanistycznej w Pułtusku, wykładając pielęgniarkom zasady
medycyny komplementarnej i naturalnej.

WYKAZ NIEKTÓRYCH PUBLIKACJI i WYSTĄPIEŃ

PODCZAS SPOTKAŃ NAUKOWYCH

Ginekologiczna chirurgia laparoskopowa
1982 r. praca poglądowa na I° specjalizacji z Ginekologii i
Położnictwa (pierwsza polska monografia nt. chirurgii
laparoskopowej)
O leczeniu akupunkturą.
Materiały Sesji Medycznej „INTEGRACJA 88” Sympozjum
Polskiego Towarzystwa Nautologicznego (praca poglądowa).
Społeczność Hospicjum.
Jak wyżej.
Zastosowanie akupunktury w ginekologii i położnictwie.
Akupunktura Polska 2/89 (praca poglądowa - tekst wystąpienia
podczas zebrania Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego woj.
Koszalińskiego w 1984 r.).

Naturolecznictwo.
Akupunktura Polska 1 - 2/89 (praca poglądowa).
Reakcje naczynioruchowe wywołane aurikuloakupunkturą.
Akupunktura Polska 1 - 2/89 (podsumowanie własnych badań
termograficznych).
Stulecie Towarzystwa Zwolenników Homeopatii Rzeczypospolitej
Polskiej
Akupunktura Polska 1 - 2/92 (praca poglądowa).
Rolnictwo Ekologiczne - Ochrona Zdrowia i Środowiska.
Medycyna Naturalna 1/93 (praca poglądowa).
Relatywizm Etyki Lekarskiej.
Medycyna Naturalna 1/93 (materiał polemiczny).

Zastosowanie Ciekłych Kryształów Cholesterycznych, jako
indykatora Termografii Kontaktowej, podczas próby dokładnego
lokalizowania aurikularnych reprezentacji Obwodowych Stref
Projekcyjnych.
Streszczenia referatów II Krajowej Konferencji Akupunktury (wyniki
własnych oryginalnych badań prowadzonych we współpracy z
pracownikami Instytutu Fizyki Chemicznej WOJSKOWEJ AKADEMII
TECHNICZNEJ)
Dynamika zmian temperatury na skórze w Obwodowych Strefach
Projekcyjnych w wyniku Aurikuloakupunktury.
Jak wyżej (wyniki własnych oryginalnych prac badawczych)..
Aurikularne Strefy Projekcyjne kończyny górnej człowieka.
Jak wyżej (wyniki własnych oryginalnych prac badawczych)..
Aurikuloterapia w świetle własnych obserwacji.
Jak wyżej (materiał kazuistyczny).

Próba oceny Mesmerowskiej Teorii Magnetyzmu Zwierzęcego
w oparciu o aktualną wiedzę.
Akupunktura Polska 1 - 2/90 – wykaz wystąpień podczas zebrania
naukowego Sekcji Refleksoterapii PTL w kwietniu 1984 r. w CMKP
w Warszawie (opracowanie historyczne).
Michał Boym jako prekursor europejskiej akupunktury.
Nobilitacja medycyny naturalnej.
Referat zamówiony - wygłoszony w 2008 r. podczas cyklicznego
seminarium Instytutu Historii Nauki PAN oraz Zakładu Ochrony
Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej UAM w
Ciążeniu pt.: Międzykulturowy wymiar komunikacji idei w dziejach
nauki.
Seminaria adresowane są do interdyscyplinarnego grona badaczy
zainteresowanych historią nauki i antropologią wiedzy.

Dlaczego refleksoterapia
REFLEKSOTERAPIA 1/2010 (3) praca poglądowa
Klawiterapia
REFLEKSOTERAPIA 2/2010 (4) praca poglądowa
WIARA UZDRAWIA - psychosomatyka i somatopsychika
Referat zamówiony - wygłoszony w 2012 r. podczas cyklicznego
seminarium Instytutu Historii Nauki PAN oraz Zakładu Ochrony
Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej UAM w
Ciążeniu pt.: Międzykulturowy wymiar komunikacji idei w dziejach
nauki.
Seminaria adresowane są do interdyscyplinarnego grona badaczy
zainteresowanych historią nauki i antropologią wiedzy.
STANY TERMINALNE CHORZY MEDYCZNIE PORZUCENI
Bruno Groening. Uzdrowienia na drodze duchowej. Realna nadzieja
w stanach beznadziejnych. Wystąpienie na I Konferencji ŚWIAT BEZ
RAKA, Warszawa 23-24 maja 2014 r.

YouTube

KSIĄŻKI

 Kołodziejczyk J. „Historia refleksoterapii, a fizjologiczne i
kliniczne uwarunkowania klawiterapii” [w]
„KLAWITERAPIA” red. Barbasiewicz F., Warszawa 2004,
ISBN 83-920412-1-6
 Kołodziejczyk J. „AURIKULOTERAPIA” Lubsko 2011,
Omnibus ISBN 978-83-85411-06-2
 Kołodziejczyk J. „Zarys Refleksoterapii” Lubsko 2012,
Omnibus ISBN 978-83-85411-05-5
 Kołodziejczyk J. „Naturalnie o medycynie” Lubsko Omnibus
zbiór felietonów medycznych 2012. ISBN 978-83-85411-06-2

 Kołodziejczyk J. „Terapie Wsparcia, Bruno Groening –
realna nadzieja” Materiał wspierający wystąpienie (40 str.)
podczas konferencji ŚWIAT BEZ RAKA Warszawa 2014.

 Kołodziejczyk J. „Historia Akupunktury (Chiny, Świat,
Europa, Polska) z pozycji antropologa wiedzy.” Omnibus
2016 r.
ISBN 978-83-85411-06-2
 Kołodziejczyk J. „Kranioterapia.” Omnibus 2016 r.
ISBN

AUTOBIOGRAFIA

Studia na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w
Łodzi ukończyłem w 1976 r. Od tego momentu (mimo zrobienia
specjalizacji z ginekologii), leczę nieprzerwanie całego człowieka – co
uważam za najtrudniejszą, największą i najszlachetniejszą umiejętność
lekarską.
Podczas studiów zostałem uwrażliwiony na wpływ psychiki i szeroko
rozumianego środowiska na stan zdrowia. Było to przekonywujące i
obudziło we mnie pasję poszukiwania i sprawdzania metod które są
skuteczne, proste i nieszkodliwe.
Szukając możliwości pogłębienia takiego widzenia medycyny,
zaangażowałem się w prace: Sekcji Chorego Somatycznie - Polskiego

Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Medycyny
Psychosomatycznej - Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, które
organizując wspólne spotkania, były ówcześnie w Polsce miejscami
szkoleń, dyskusji i przenoszenia na polski grunt światowego nurtu
psychosomatyki.
Stając się też członkiem Sekcji Refleksoterapii Polskiego
Towarzystwa Lekarskiego, przekształconej potem w Polskie
Towarzystwo Akupunktury – przekonałem się ze zdumieniem, jak
refleksoterapia (nazwana potem akupunkturą), może być pomocna w
podtrzymywaniu zdrowia - aktywując procesy samoleczenia.
Poszedłem dalej tą drogą, zdobywając kwalifikacje z medycyny
manualnej, homeopatii, hipnoterapii, klawiterapii (totalnej
akupunktury). Ten rodzaj wiedzy zdobywałem i pogłębiałem w
ramach lekarskich towarzystw naukowych jakie wyżej wymieniłem,
oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej, Lekarskiego
Towarzystwa Medycyny Manualnej, Sekcji Homeopatii Polskiego
Towarzystwa Lekarskiego itp.
Byłem często wybieranym do ich władz krajowych i wyznaczanym do
pełnienia różnych funkcji, np. organizacji i prowadzenia krajowych i
międzynarodowych kongresów i konferencji, redagowania i
wydawania czasopism naukowych (Akupunktury Polskiej i Medycyny
Naturalnej) i podręczników medycznych (pierwszych polskich
podręczników akupunktury i homeopatii).
Miałem szczęście współpracować z największymi postaciami polskiej
psychosomatycznej medycyny komplementarnej i tworzyć z nimi
podstawy tego nurtu.
W latach 1992/3, pracując w Ministerstwie Ochrony Środowiska w
Warszawie, zastępowałem ministra podczas roboczych zebrań
powstającego wtedy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
Kilka lat potem zdałem egzamin z Medycyny Rodzinnej.
W chwili obecnej, posiadam już ponad czterdziestoletnie
doświadczenie w uprawianiu tego zawodu, oraz maksymalne i
najbardziej poszukiwane kwalifikacje wymagane na świecie w
zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) - jestem specjalistą,
medycyny rodzinnej, ginekologiem i położnikiem (GP, G&O).
Kierując interdyscyplinarną grupą badawczą w latach 1983/4,
odkryłem i opisałem mechanizm leczenia akupunkturą aurikularną

stanów zapalnych. Moje badania termowizyjne były pierwszymi w
Polsce i jednymi z nielicznych ówcześnie na świecie.
Jestem autorem kilku książek i podręczników medycznych, wielu
publikacji naukowych i prawie dwustu popularnych felietonów o
tematyce medycznej (ostatnio w biuletynie Okręgowej Izby
Lekarskiej w Zielonej Górze – „DOKTOR”).
Jestem praktykiem, sprawnie wykonującym swój zawód, z bogatą
ofertą wiedzy i różnych umiejętności terapeutycznych, z
doświadczeniem w pracy zespołowej jak i indywidualnej - w różnych
warunkach i środowiskach.
Mój warsztat medyczny, to:
-głównie działania edukacyjno/profilaktyczne, o charakterze
mentoringu,
-oddziaływanie przykładem własnego zdrowia i aktywnego stylu
życia (uprawiałem wyczynowo sport – obecnie rekreacyjnie, jestem
wegetarianinem, nie posiadam nałogów) ,
-oczywiście skuteczna terapia, której szeroka oferta pozwala
zaspokoić różne oczekiwania pacjentów.

895

PAGES

786k

READERS

???

HOURS

219

COFFEE'S

312

RETWEETS